Sikkerhetsvurdering av interne rutiner
  • I en sikkerhetsvurdering av interne rutiner analyserer vi de mulige farene og eventuelle lovbrudd som kan oppstå og bedømmer den mulige eksponeringen for farene.
Sikkerhetsvurdering av programvare
  • I en sikkerhetsvurdering av programvare oppretter vi en liste over alle programmer og wordpress utvidelser som er i bruk. Deretter sjekker vi om de har sikkerhetshull.
Sikkerhetsvurdering av integrasjoner
  • Integrasjoner mellom ulike systemer er fristende mål for angripere. Vi analyserer alle integrasjoner for å avdekke mulige sikkerhetshull.

Hva er datasikkerhet?

Datasikkerhet handler om å beskytte bedriftsdata mot angrep. Det kan være informasjon om de ansatte, kundene dine og eventuelle samarbeidspartnere, for ikke å nevne viktige dokumenter, passord og personopplysninger.

Datasikkerhet handler ikke bare om å beskytte viktig og sensitiv bedriftsinformasjon. Det handler også om hvordan du vurderer risikoen for datainnbrudd og tap av data, og å redusere sjansen for at det skjer gjennom konkrete tiltak.

Vi utfører grundige analyser for deg, og avdekker alle dine sårbarheter gjennom avansert teknologi. Dataangrep er stadig i utvikling, og det må også datasikkerheten din være. Det kan vi heldigvis ta oss av for deg.

Kurs i datasikkerhet

Dette lærer du
  • Hvorfor det er viktig å oppdatere programvare og datautstyr hjemme og på jobb?
  • Hvorfor er det viktig med sikkerhetskopi av dokumenter, bilder og filer og hvordan kan du gjøre dette på en god måte?
  • Hva er gode rutiner for sikker bruk av passord og hvordan lager du sikre passord?
  • Hvordan unngå angrep via informasjon mottatt digitalt (e-post, SMS, etc.)?
https://www.nettking.no/wp-content/uploads/2018/09/teaching-g8ab3f57be_1280-640x427.png
Hvem er kurset for?

I dette kurset vil du få konkrete råd om hvordan du best kan beskytte deg mot dataangrep. Du vil få oversikt over de mest kritiske sikkerhetstruslene og lære deg hvordan du best sikrer deg mot denne formen for kriminalitet.
Deltagelse krever ingen forkunnskaper. Du får også muligheten til å stille spørsmål underveis i kurset.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen via videokonferanse - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.