Sikkerhetsvurdering av interne rutiner
  • I en sikkerhetsvurdering av interne rutiner analyserer vi de mulige farene og eventuelle lovbrudd som kan oppstå og bedømmer den mulige eksponeringen for farene.
Sikkerhetsvurdering av programvare
  • I en sikkerhetsvurdering av programvare oppretter vi en liste over alle programmer og wordpress utvidelser som er i bruk. Deretter sjekker vi om de har sikkerhetshull.
Sikkerhetsvurdering av integrasjoner
  • Integrasjoner mellom ulike systemer er fristende mål for angripere. Vi analyserer alle integrasjoner for å avdekke mulige sikkerhetshull.

Hva er datasikkerhet?

Datasikkerhet handler om å beskytte bedriftsdata mot angrep. Det kan være informasjon om de ansatte, kundene dine og eventuelle samarbeidspartnere, for ikke å nevne viktige dokumenter, passord og personopplysninger.

Datasikkerhet handler ikke bare om å beskytte viktig og sensitiv bedriftsinformasjon. Det handler også om hvordan du vurderer risikoen for datainnbrudd og tap av data, og å redusere sjansen for at det skjer gjennom konkrete tiltak.

Vi utfører grundige analyser for deg, og avdekker alle dine sårbarheter gjennom avansert teknologi. Dataangrep er stadig i utvikling, og det må også datasikkerheten din være. Det kan vi heldigvis ta oss av for deg.

Datasikkerhet er en viktig faktor for alle organisasjoner og bedrifter som opererer i dagens digitale verden. Å sikre at virksomhetens data og systemer er trygge og beskyttet mot angrep er avgjørende for å beskytte mot tap av data, korrupsjon, økonomisk skade og omdømmetap.

En viktig del av datasikkerheten er å gjennomføre sikkerhetsvurderinger av interne rutiner, programvare og integrasjoner. Ved å gjennomføre disse sikkerhetsvurderingene, kan virksomheten identifisere potensielle sikkerhetstrusler og risikofaktorer, og deretter iverksette tiltak for å beskytte seg mot disse truslene.

Sikkerhetsvurdering av interne rutiner innebærer å analysere de mulige farene og eventuelle lovbrudd som kan oppstå, og bedømme den mulige eksponeringen for farene. Dette kan inkludere å vurdere hvordan ansatte bruker systemene og dataene, hvordan data lagres og deles, og hvilke tiltak som er på plass for å beskytte mot cyberangrep.

Sikkerhetsvurdering av programvare innebærer å opprette en liste over alle programmer og WordPress-utvidelser som er i bruk, og sjekke om de har sikkerhetshull. Dette inkluderer også å vurdere hvordan programvaren blir oppdatert og vedlikeholdt, og om det er tilstrekkelige tiltak på plass for å beskytte mot potensielle sikkerhetsrisikoer.

Sikkerhetsvurdering av integrasjoner mellom ulike systemer er også en viktig del av datasikkerheten. Integrasjoner mellom ulike systemer kan være fristende mål for angripere, og det er viktig å sørge for at alle integrasjoner er sikre og beskyttet. Dette kan inkludere å vurdere om det er passende tilgangskontroll på plass, og om data som deles mellom systemene blir tilstrekkelig beskyttet.

I tillegg til sikkerhetsvurderinger, er opplæring i datasikkerhet også avgjørende. Dette inkluderer å sørge for at alle ansatte er bevisste på datasikkerhet og at de forstår viktigheten av å følge de interne sikkerhetsrutinene. Gjennom regelmessig opplæring og bevisstgjøring kan virksomheten sørge for at alle ansatte er utstyrt med den kunnskapen og ferdighetene som er nødvendig for å beskytte virksomhetens data og systemer.

Datasikkerhet er ikke en engangsprosess, men en kontinuerlig og pågående innsats som krever vedlikehold og oppdateringer over tid. Teknologien og metodene som brukes av cyberkriminelle endres stadig, og derfor må virksomheter også tilpasse og oppdatere sine sikkerhetssystemer og rutiner.

Det er viktig å ha regelmessige sikkerhetsvurderinger og oppdatere systemer og programvare for å beskytte mot nye sikkerhetstrusler. En viktig del av vedlikeholdet av datasikkerheten er også opplæring av ansatte. Ansattes bevissthet om datasikkerhet og deres kunnskap om hvordan de skal beskytte bedriftens data og systemer, kan være en avgjørende faktor for å forhindre sikkerhetsbrudd og angrep.

I tillegg til å vedlikeholde datasikkerheten, er det også viktig å ha en kriseplan på plass i tilfelle et sikkerhetsbrudd skulle skje. En kriseplan kan hjelpe virksomheten til å reagere raskt og effektivt på et sikkerhetsbrudd, og begrense skadene og tapene.

Kurs i datasikkerhet

Dette lærer du
  • Hvorfor det er viktig å oppdatere programvare og datautstyr hjemme og på jobb?
  • Hvorfor er det viktig med sikkerhetskopi av dokumenter, bilder og filer og hvordan kan du gjøre dette på en god måte?
  • Hva er gode rutiner for sikker bruk av passord og hvordan lager du sikre passord?
  • Hvordan unngå angrep via informasjon mottatt digitalt (e-post, SMS, etc.)?
https://www.nettking.no/wp-content/uploads/2018/09/teaching-g8ab3f57be_1280-640x427.png
Hvem er kurset for?

I dette kurset vil du få konkrete råd om hvordan du best kan beskytte deg mot dataangrep. Du vil få oversikt over de mest kritiske sikkerhetstruslene og lære deg hvordan du best sikrer deg mot denne formen for kriminalitet.
Deltagelse krever ingen forkunnskaper. Du får også muligheten til å stille spørsmål underveis i kurset.

Gjennomføring

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen via videokonferanse - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

//www.nettking.no/wp-content/uploads/2022/09/Logo-footer-3.png