Bilde av Martin
Martin Arthur Andersen

Daglig Leder

Som daglig leder har Martin en sterk visjon om å lede selskapet mot suksess og vekst. Han har en evne til å identifisere og utvikle muligheter, samt å omsette disse til konkrete strategier og handlinger. Han er en strategisk tenker som er opptatt av å utvikle og implementere langsiktige planer for å sikre selskapets bærekraftige utvikling.

//www.nettking.no/wp-content/uploads/2022/09/Logo-footer-3.png