Planleggingsrapport

Du sparer tid på å bruke tid på å planlegge oppgavene dine.

Rutiner > Administrasjon > Ansettelse

Forfatter: Martin Arthur Andersen
Opprettet: 09.08.2021 21:06
Sist oppdatert: 09.08.2021 13:25

Hensikt
Planlegger man oppgaver jobber man mer effektivt. 

Omfang
Denne rutinen skal følges av alle som jobber i produksjon.

Alle oppgaver som man antar tar mer enn 1 time skal planlegges.

En tommelfingerregel er at planlegging skal ta i underkant av 10% av forventet tidsforbruk.

Eksempel: Forventer man at oppgaven skal ta to timer bør man bruke 10 minutter på planleggingen.

Oppgaver

 1. Lage en plan
  1. Hva skal til for å sette i gang?
  2. Hvilke oppgaver skal utføres?
   Punktliste med beskrivende stikkord
  3. Antatt tidsbruk.
  4. Når oppgaven skal utføres
  5. Hvem som utfører oppgaven.
 2. Lage et strukturert dokument basert på planen.
 3. Godkjennes av administrasjon
  1. Rapporten sendes til Administasjon (eks. Nettking.)
  2. Rapporten vurderes
   1. Godkjennes rapporten kan produsjon starte å utføre de planlagte oppgavene.
   2. Merk: Produksjon skal ikke starte å jobbe med oppgaven før administrasjon har godkjent planleggingsrapporten.
 4. Når en arbeidsbok avsluttes skal det leveres en evaluering. Rutinen for denne kommer…