Ansettelse

Her er det informasjon om hvordan rutinen for ansettelse fungerer.

Rutiner > Administrasjon > Ansettelse

Forfatter: Martin Arthur Andersen
Opprettet: 06.01.21 10:04
Sist oppdatert: 13.01.21 18:55

Hensikt
Forenkle prosessen å ansette en person i Nettking Solutions AS slik at alle lovpålagte regler blir fulgt.

Oppgaver
    1. Skrive arbeidskontrakt: Bruk en av følgende maler
        AT-563B

    2. Meld ansettelsesforholdet til Altinn:
        a. Gå til denne adressen
        b. Velg skjemaet Lønn og ansettelsesforhold
        c. Velg Inntak – registrering av nytt arbeidsforhold
        d. Fyll ut skjema, yrkeskode finnes her 
        e. Bekreft og signer

    3. Sette opp yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring

    4. Sette opp HMS-plan

    5. Innhente skattekort

    5. Fra dette punktet må rutinen for lønn følges. Vis rutinen for lønn


Mer informasjon

Arbeidsavtale 

(Les arbeidsmiljøloven §14-5, 1-3. ledd) 

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/maler-for-arbeidsavtaler/

Mal for arbeidskontrakt fra arbeidstilsynet finner du her, med veiledning til utfyllelse. 

Innhente skattekort fra Altinn

https://www.skatteetaten.no/skjema/bestill-skattekort-uten-lonnssystem/

Husk at det må hentes ut nytt skattekort årlig. 

Du vil få beskjed i innboksen din hos Altinn dersom arbeidstakeren endrer skattekortet sitt, det nye skattekortet må da hentes ut.

Melde inn ansatt i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. 

Du må sende inn en A-melding med leveringsfrist den 5. hver måned, den skal leveres uavhengig om det betales lønn. 

Veiledning til A-melding finner du her:

https://www.skatteetaten.no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning

Det er denne meldingen som rapporteres til Skatteetaten, NAV og SSB. 

Skjema for A-melding finner du ved å logge inn med bankID her:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/a-ordningen/a-melding/

Viktig å se om du får noen tilbakemeldinger på denne, da det må rettes så fort som mulig for å unngå tvangsmulkt. 

– Altinn anbefaler å ha et lønnssysyem.