Produksjon

I denne rutinen finner du informasjon om hvordan produksjon skal arbeide.

Forfatter: Martin Arthur Andersen
Opprettet: 06.01.21 13:14
Sist oppdatert: 06.01.21 13:25

Hensikt
Gjøre arbeidet til produksjon mest mulig personuavhengig.

Omfang
Denne rutinen skal følges av alle som jobber i produksjon.

Oppgaver

  1. Lage en plan som inneholder oppgaver, tidsbruk, når oppgaven skal utføres og av hvem oppgaven skal utføres.
  2. Loggføre progresjon
  3. Evaluere prosjektet og regne ut total tidsbruk