Digitalt design


Vi designer og setter opp en fullstendig løsning hvor dine behov er i fokus

Designet for å bli brukt av din kunde

Designet på nettsiden og hvor du har plassert bilder, tekst, knapper osv. kan være helt avgjørende for hvor bra nettsiden din jobber for deg. 

Merkevarestrategi

Vi hjelper deg å bygge din merkevare, og skap gjenkjennelse

Grafisk design

Video og bilde-produksjon, infografikk, ikoner, bannere, med mer.

Webutvikling

Vi utvikler en nettløsning der du og din kunde er i fokus

Prototyping

Vi benytter standard prosedyre for prototyping.

Brukervennlighet på tvers av platformer

Uansett enhet skal brukeren få like god opplevelse. Dette gjelder både din kunde og deg som nettside-eier. Alle funksjoner er laget slik at de kan brukes uansett hva slags enhet som brukes

Designkrav på alle norske nettsider

Fra j.juli 2013 er det lovpålagt krav til universiell utforming i Norge. Løsninger som er etablert fra før av må være universielt utformet innen 2021. Nye løsninger etter sommeren 2014 må være universielt utformet.

Google straffer mangel på universiell utforming og resposivt design

Du får bedre rangering i søkeresultatene hos Google ved å utforme nettsiden univesielt og ved å benytte deg av et responsivt design.

Alternativ bildetekst

Et eksempel er kravet om alternativ bildetekst. Dersom et bilde av en eller annen grunn ikke kan lastes inn, skal man ha en alternativ tekst som vises i stedet. Dette gjøres ved å inkludere alt=”Alternativ tekst” i img-taggen til bildet.

Hva er universiell utforming?

Å utforme en nettside slik at alt innhold er tilgjengelig uavhengig av leser.

Like tilgjengelig for alle

Informasjonen skal være like tjengjengelig på tross av alle andre faktorer .

Ingen skal eksluderes

Dette er for å kunne inkludere alle på samme måte uansett hvilke forhold som ligger til rette for brukeren. Innholdet skal være tilrettelagt for eldre, hørselshemmede, svaksynte, blinde, fargeblinde, bevegelseshemmede, dysletikere, autister, fremmedspråkelige og de som lider av ADHD.

Få et skreddersydd tilbud

Vi tar kontakt med deg innen kort tid med et personlig pristilbud.