Lønn

Lønnskjøring er en repeterende rutine som er beskrevet her.

Forfatter: Martin Arthur Andersen
Opprettet: 06.01.21 10:29
Sist oppdatert: 03.02.21 14:40

Hensikt
Forenkle arbeidet rundt lønnskjøring og sørge for at alle lover og regler blir fulgt.

Omfang
Denne rutinen er repeterende og må følges så lenge bedriften har ansatte.

Oppgaver

 1. Lønn beregnes utifra antall timer jobbet.
 2. Lage lønnsslipp innen 5. i måned etter lønn.
  1. Denne skal krypteres før den sendes
  2. Skal sendes uavhengig om ansatt har fått lønn
 3. Lønnen betales ut for forrige måned innen 5. kommende måned.
 4. Sende inn a-melding innen 5. hver måned med informasjon om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift. 
 5. Sette av arbeidstakerskatt (se skattekort), arbeidgiveravgift se satser, feriepenger.
 6. Betale skatt og arbeidsgiveravgift til staten innen 15. annenhver måned.
 7. Sende inn lønns- og trekksoppgave innen 31. januar hvert år